hotline tư vấn
Hotline: 0909 150 301
Địa chỉ
286 QL1A Tam Bình, Thủ Đức
 
Sơn Băng

Để có thể sử dụng bình chữa cháy sao cho phù hợp đạt hiệu quả cao mà đơn giản, thì việc bố trí bình chữa cháy một cách khoa học hợp lý sẽ phần nào đơn giản hóa cho bạn trong việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy hiệu quả nhất.

Xem thêm về sản phẩm: bình chữa cháy

Hoặc >> báo giá bình chữa cháy

bố trí bình chữa cháy

Bố trí bình chữa cháy phù hợp để sử dụng tốt hơn

4 phương án khi bố trí bình chữa cháy

1. Yêu cầu chung

 • Số lượng bình chữa cháy tối thiểu cần để bảo vệ các mối nguy hiểm phải được xác định theo các quy định trong điều này.
 • Các bình chữa cháy bổ sung có thể được bố trí để tạo ra việc bảo vệ thích hợp hơn đối với các mối nguy hiểm đặc biệt.
 • Phải xem việc bảo vệ các đồ vật tồn chứa cao và các mối nguy hiểm khác yêu cầu các bình chữa cháy có khả năng phun thẳng đứng thích hợp.
 • Bình chữa cháy có công suất nhỏ hơn quy định trong bảng 1 và bảng 2 có thể được lắp đặt, cung cấp nhưng không được sử dụng chúng để thực hiện các yêu cầu bảo vệ tối thiểu của điều này.
 • Bình chữa cháy phải được trang bị để bảo vệ cả kết cáu của công trình, nếu dễ cháy, và chống lại các mối nguy hiểm ẩn chứa bên trong.
 • Phải trang bị các bình chữa cháy thích hợp đối với đám cháy loại A để bảo vệ công trình được quy định.
 • Phải trang bị các bình chữa cháy thích hợp đối với đám cháy loại A, B, C hoặc D nếu chúng có thể có mặt để bảo vệ các thành phần của công trình.
 • Các bình chữa cháy được trang bị để bảo vệ các công trình cũng có thể được xem xét để bảo vệ nơi có người ở có khả năng cháy loại A.
 • Công trình có mối nguy hiểm loại B hoặc loại C phải có các bình chữa cháy loại A theo tiêu chuẩn để bảo vệ công trình, cộng với các bình chữa cháy loại B hoặc loại C bổ sung.
 • Khi bình chữa cháy có nhiều hơn 1 loại, các bình chữa cháy phải được xem xét để thỏa mãn các yêu cầu của từng loại.
 • Khu vực có người phải được phân loại thành mối nguy hiểm thấp, mối nguy hiểm trung bình hoặc mối nguy hiểm cao.
 • Khu vực được giới hạn với mức độnguy hiểm cao hơn hoặc thấp hơn phải được bảo vệ theo quy định.
 • Cũng cần phải xem xét số lượng nơi có người, lứa tuổi của họ, và khả năng sơ tán của họtrong trường hợp xảy ra cháy.
 • Trong mỗi tầng, diện tích được bảo vệvà khoảng cách di chuyển được xác định trên cơsởcác bình chữa cháy được bố trí phù hợp với bảng 1 và 2.

2. Bảng bố trí số 1

Việc bố trí và công suất bình chữa cháy với mối nguy hiểm loại A

Loại nguy hiểm Công suất bình chữa cháy nhỏ nhất Khoảng cách di chuyển lớn nhất đến bình chữa cháy (m) Diện tích bảo vệ lớn nhất của một bình chữa cháy (m2)
Thấp 2-A 20 300
Trung bình 3-A* 20 150
Cao 4-A* 15 100
2 bình chữa cháy công suất 2-A bố trí liền kề có thể được sử dụng thực hiện các yêu cầu đối với bình chữa cháy công suất 3-A hoặc 4-A

Bình chữa cháy đối với các loại nguy hiểm khác nhau được cung cấp trên cơ sở Bảng 1

Mỗi tầng (sàn) phải được trang bị ít nhất hai – ba bình chữa cháynhư quy định trong bảng 1.

*Lưu ý: Đối với tầng có diện tích nhỏ hơn 100m2 có thể chỉ trang bị 2 bình chữa cháy.

Các yêu cầu bảo vệcó thể được thực hiện bằng các bình chữa cháy có công suất lớn hơn, miễn là khoảng cách di chuyển tới các bình chữa cháy không vượt quá khoảng cách quy định trong bảng 1.

3. Bảng bố trí số 2

Việc bố trí và công suất bình chữa cháy đối với mối nguy hiểm loại B, trừ mối nguy hiểm của chất lỏng cháy có chiều dày có thể đánh giá được (quá 0,6cm) và đối với mối nguy hiểm loại C.

Các bình chữa cháy dùng cho các loại nguy hiểm này phải được trang bị trên cơ sở bảng 2.

*Lưu ý: Bình chữa cháy công suất nhỏ hơn, dùng cho các mối nguy hiểm riêng nhỏ bên trong khu vực nguy hiểm chung, có thể được sử dụng nhưng không được xem xét như là thực hiện bất kỳ phần nào của các yêu cầu trong bảng 2.

Loại nguy hiểm Công suất bình chữa cháy lớn nhất Khoảng cách di chuyển lớn nhất đến bình chữa cháy (m) Diện tích bảo vệ lớn nhất của một bình chữa cháy (m2)
Thấp 2-55B 15 300
Trung bình 144B 15 150
Cao 233B 15 100

*Lưu ý: Đối với tầng diện tích nhỏ hơn 100m2 có thể chỉ trang bị hai – ba bình chữa cháy.

4. Việc bố trí và kích cỡ bình chữa cháy đối với mối nguy hiểm loại B của chất lỏng cháy ở chiều dày quá 0,6cm

Không được bố trí bình chữa cháynhư là biện pháp bảo vệ duy nhất đối với mối nguy hiểm do chất lỏng háy ở độ sâu, có thể xác định được (lớn hơn 0,6cm) khi diện tích bề mặt lớn hơn 1m2

Đối với chất lỏng cháy ở độ sâu có thể xác định được như ởtrong thùng nhúng hoặc thùng tôi, phải trang bị bình chữa cháy loại B trên cơ sở thế chữa cháy ít nhất 144B trên 1 mét vuông (144B/m2) của diện tích cháy ước lượng lớn nhất.

Chú thích 1: Khi hệ thống hoặc thiết bị chữa cháy tự động được chuẩn y lắp đặt đối với mối nguy hiểm chất lỏng cháy, có thể bỏ bình chữa cháy xách tay loại B. Khi bị loại bỏ, bình chữa cháy loại B được trang bị theo phạm vi của 4.3.1 để bảo vệ các vùng nguy hiểm riêng của các mối nguy hiểm được bảo vệ đó.

Chú thích 2: Bình chữa cháy loại AFFF hoặc FFFP có thể được trang bị trên cơsở 89B cho 1m2của nơi có mối nguy hiểm.

Không được sử dụng hai hoặc nhiều hơn bình chữa cháy có công suất thấp hơn để thay thế bình chữa cháy được quy định với thùng chứa lớn nhất.

Chú thích 3: Có thể sử dụng đến 3 bình chữa cháy loại AFFF hoặc FFFP để thực hiện các yêu cầu của một bình chữa cháy có công suất quy định, nếu tổng công suất của các bình đó bằng hoặc lớn hơn công suất quy định nhỏ nhất.

Khi kích thước của mối nguy hiểm loại B có ở độ sâu có thể xác định được không thể bảo vệ được bằng bình chữa cháy xách tay, có thể xem xét việc sử dụng xe đẩy chữa cháy nếu chúng có khả năng chống lại mối nguy hiểm đó. Khi sử dụng các xe đẩy chữa cháy như vậy, bình chữa cháy xách tay loại B cũng được trang bị theo 7.3.1 để bảo vệ khu vực lân cận vùng nguy hiểm đó.

Khoảng cách di chuyển đến bình chữa cháy không được quá 15m.

Các mối nguy hiểm phân tán hoặc cách xa nhau nhiều phải được bảo vệ riêng. Bình chữa cháy ở gần mối nguy hiểm phải được bố trí đểcó thể tiếp cận được khi có cháy mà không gây nguy hiểm cho người sử dụng.

Cỡ bình chữa cháy và việc bố trí đối với mối nguy hiểm điện. Mối nguy hiểm điện bao gồm cả mối nguy hiểm trực tiếp xung quanh thiết bị điện.

Tùy theo mối nguy hiểm là loại A hoặc loại B, kích cỡvà nơi bốtrí các bình chữa cháy phải trên cơ sở mối nguy hiểm loại A hoặc loại B đã biết.

Nơi có các thiết bị điện, các bình chữa cháy phải được đảm bảo là thích hợp cho việc sử dụng trên các thiết bị điện và được ghi nhãn như vậy.

Chốt: theo nguyên lý thì có thể như thế, nhưng tùy theo tình hình thực tế thì khách hàng nên liên hệ trực tiếp để được tư vấn cụ thể hơn. Đối với việc lắp đặt hệ thống thì lại càng phải chi tiết hơn bằng bản vẽ rõ ràng. Việc bố trí phù hợp sẽ tùy theo tình hình thực tế lắp đặt.

Bài đăng khác